Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A fogászati asszisztens feladatai

 

A fogászati asszisztens munkaköri leíírásainover.gif
 dr. Gyúró Zoltán
Munkaköri leírás, a munkaterület rövid, jellemző leírása
A fogászati asszisztens a fogászati alapellátásban, kórházi, klinikai ellátásban
·                 előkészít és asszisztál a fogorvosnak a fogászati beavatkozásoknál,
·                 kialakítja a higiénés követelményeket és munkafeltételeket,
·                 együttműködik az orvossal és a beteggel a krónikus orális és fogbetegek gyógyításában
és gondozásában,
·                 elvégzi a betegirányítás és betegellátás kommunikációs és adminisztrációs feladatait,
·                 a páciensek részére a fogászati beavatkozások során pszichés segítséget nyújt,
·                 felvilágosító tevékenységet végez a fogászati betegségek megelőzéséről.
1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok
1.1. Kommunikáció, információ szerzése, továbbítása
·                 a páciensre vonatkozó adatok felvétele, rögzítése,
·                 a páciens irányítása, felvilágosítása,
·                 az orvos tájékoztatása,
·                 segélyhívás érzékelése,
·                 kommunikáció az orvossal, pácienssel, munkatárssal,
·                 informatikai eszközök használata.
1.2. Biztonságos munkakörülmények teremtése
·                 műszerek, eszközök tisztán tartása, fertőtlenítése, sterilezése,
·                 aszepszis, antiszepszis szabályainak betartása,
·                 védőruha, védőeszközök alkalmazása,
·                 fertőző betegek elkülönítése,
·                 balesetvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályok alkalmazása,
·                 környezetvédelmi előírások betartása,
·                 sugárvédelmi előírások betartása.
1.3. Fogászati beavatkozások előkészítése, fogorvosi munka asszisztálása
·                 fogorvosi szék beállítása,
·                 eszközök, gyógyszerek előkészítése érzéstelenítéshez,
·                 eszközök, műszerek előkészítése különböző fogászati beavatkozásokhoz,
·                 fogröntgenfelvételek elkészítése,
·                 röntgenfilmek előhívása, kidolgozása,
·                 asszisztálás fog- és gyökértöméseknél,
·                 asszisztálás a fogpótlás folyamatában,
·                 asszisztálás fogeltávolításnál,
·                 előkészítés és segédkezés orális műtéti beavatkozásoknál,
·                 előkészítés és segédkezés szájnyálkahártya és fogíny kezelésénél,
·                 asszisztálás gyermekfogászati beavatkozásoknál,
·                 asszisztálás a fogszabályozás menetében.
1.4. Ápolási és gondozási feladatok elvégzése orális megbetegedésben szenvedőknél
·                 műtéti előkészítés,
·                 műtétek utáni betegmegfigyelés,
·                 segítségnyújtás mozgásában korlátozott betegnek,
·                 segítségnyújtás rosszullét esetén,
·                 kardinális tünetek ellenőrzése,
·                 szájhigiéne elvégzése szájműtét után eszméletlen betegnél és idős páciensnél,
·                 fogászati betegek állapotának figyelemmel kísérése, gondozási feladatok ellátása,
·                 fogászati, parodontológiai betegek pszichés segítése.
1.5. Elsősegélynyújtás hirtelen egészségkárosodás, állapotromlás esetén
·                 veszélyhelyzet felismerése,
·                 fogászati sürgősségi ellátás felismerése,
·                 életjelenségek ellenőrzése,
·                 szabad légutak biztosítása,
·                 újraélesztés megkezdése,
·                 elsődleges sebellátás elvégzése,
·                 vérzéscsillapítás szabályainak alkalmazása,
·                 végtagok ideiglenes rögzítése csont és ízületi sérülésnél,
·                 segédkezés arckoponya sérülésének ellátásában.
1.6. A munkaterület és munkafolyamatok szervezése
·                 fogászati várók kialakítása,
·                 fogászati rendelés betegforgalmának szervezése,
·                 új beteg előjegyzése, felvétele, visszarendelt betegek fogadása,
·                 mozgósítás fogászati szűrővizsgálatokhoz,
·                 fogászati egészségnevelési programok szervezése,
·                 fogászati felvilágosítás szemléltetőeszközeinek beszerzése.
2. Követelmények
A fogászati asszisztensi feladatok elvégzésére legyen képes
2.1. Kommunikáció, információszerzés és -továbbítás
·                 adekvát módon kommunikálni, a pácienst meghallgatni,
·                 alkalmazni a fogászati ellátás szaknyelvét szóban és írásban,
·                 az orvost hitelesen tájékoztatni, utasításait figyelembe venni,
·                 mentőszolgálatot hívni,
·                 informatikai eszközöket szakszerűen alkalmazni,
·                 számítógépen fogászati ellátással kapcsolatos programot kezelni,
·                 önmagát képezni.
2.2. Biztonságos munkakörülmények biztosítása
·                 tiszta, esztétikus munkakörnyezetet kialakítani,
·                 gondoskodni az eszközök javításáról, pótlásáról,
·                 a munkaeszközöket az előírásoknak megfelelően használni, sterilezni,
·                 a váladékokkal szennyeződött műszereket, eszközöket, anyagokat az előírásoknak megfelelően
kezelni, tárolni, eltávolítani, megsemmisíteni,
·                 a védőeszközök és a védőruha alkalmazásával saját és a páciens egészségét óvni,
·                 a fogászati nosocomiális ártalmakat megelőzni.
2.3. Fogászati beavatkozások előkészítése, fogorvosi munka asszisztálása
·                 előkészíteni a különböző fogászati beavatkozások eszközeit,
·                 a fogászati kezelések anyagait az orvos utasítása szerint előkészíteni,
·                 a kezelések alkalmával szakszerűen asszisztálni,
·                 a különböző életkorú, viselkedésű pácienseket pszichésen segíteni.
2.4. Ápolási és gondozási feladatok elvégzése
·                 vérnyomást mérni, pulzust számolni, hőmérsékletet ellenőrizni,
·                 szakszerűen támogatni a mozgásában korlátozott pácienst,
·                 orális műtétre felkészíteni, műtét után megfigyelni a beteget,
·                 elvégezni az eszméletlen beteg szájhigiénéjét,
·                 segíteni az idős, ágyhozkötött, szájműtött beteget higiénés szükségleteinek kielégítésében,
·                 felismerni a fogászati ellátásban leggyakrabban alkalmazott gyógyszerek hatásait, mellékhatásait,
adagolását,
·                 a krónikus betegeket pszichésen segíteni.
2.5. Elsősegély-nyújtási feladatok elvégzése
·                 veszélyhelyzetet felismerni,
·                 a bőrszín, tudatállapot, izomtónus megváltozását észlelni,
·                 segítséget hívni,
·                 az életjelenségeket ellenőrizni,
·                 a szabad légutak biztosítását szakszerűen elvégezni,
·                 újraélesztéshez előkészülni, megkezdeni,
·                 felismerni az allergiás jelenségek tüneteit,
·                 előkészíteni a készenléti gyógyszereket,
·                 szabályszerűen elvégezni az elsődleges sebellátást,
·                 eredményesen alkalmazni vérzéscsillapítást,
·                 asszisztálni az orvosnak sürgősségi fogászati beavatkozásoknál.
2.6. A munkaterület és a munkafolyamatok szervezési feladatai
·                 a fogászati váróhelyiségeket esztétikusan, célszerűen kialakítani,
·                 a fogászati betegforgalmat megszervezni,
·                 fogászati szűrővizsgálatokat előkészíteni és abban részt venni,
·                 fogászati egészségnevelési programokat szervezni,
·                 felvilágosító munkájához szemléltető nyomtatványokat, eszközöket beszerezni.
Jelen munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul veszek és magamra nézve kötelezőnek tartom.
A munkaköri leírás egy példányának átvételét elismerem.
Dátum:
Munkáltató
Munkavállaló