Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Gyökérkezelés és gyökértömés

2009.10.17

 

A gyökérkezelés és gyökértömés

A kórképekkel és kezelésükkel az endodoncia foglalkozik.

A caries terjedési iránya: caries superficiális, media, profunda, penetrans---pulpitis, periodontitis, periostitis, osteomyelitis, phlegmone, ezek tünetei / lásd előbb az anatómiánál/

Kép

Az endodonciai kezelési eljárások a különböző kórformák között nem tesznek különbséget, jórészt egyazon kezelési eljárást vonnak maguk után. Emiatt ma csupán a reverzibilis és az irreverzibilis pulpabetegségeket kell megkülönböztetni egymástól, mert csupán ennek a megkülönböztetésnek van terápás következménye.

REVERZIBILIS PULPITIS:

Enyhe gyulladás, amelyet valamely külső tényező hoz létre / fogkopás, caries, zománcrepedések, fognyaki kopás, paradontális kürett és más fogászati beavatkozások/, ennek megszűnése után a gyulladás is megszűnik. Jellemzője az ingerre létrejövő, jól lokalizálható éles fájdalom, amely az inger befejeztével azonnal elmúlik. Spontán fájdalom nem jelentkezik.

Kép IRREVERZIBILIS PULPITIS:

Súlyosabb gyulladás, amely az ok felszámolása után sem fordítható vissza, és gyorsan vagy lassan, de a pulpa nekrózisához vezet. Ingerlésre erős, hosszabb ideig fennálló, kevésbé lokalizálható fájdalom keletkezik, és gyakori spontán fájdalom is.  Reversibilis pulpitis esetén megkísérelhetjük konzervatív úton a panaszok megszüntetését: pulpasapkázás, irreversibilis pulpitis estén endodonciai kezelést, gyökérkezelést végezhetünk, esetleg a fog eltávolítása jöhet szóba.

Pulpitis lehet tehát reversibilis, ekkor pulpasapkázást kell végezni. Amikor még csak pulpahyperaemia van / ezt a beteg panaszai alapján tudjuk megállapítani, mert a rtg felvétel csak azt mutatja, hogy mély caries van a fogban / Ekkor még nem gyökérkezelünk, van remény arra, hogy a fog életben marad, indirekt és direkt pulpasapkázást végezhetünk, lényege: a pulpa-kamrai határon levő? odontoblasztok képesek az élet során még új, secunder dentint termelni, ezzel a pulpa visszahúzodik, és a helyét sötétbarna színű kemény dentin foglalja el, a fog életben marad, ezt rtg felvétellel ellenőrizni is lehet.

Kép Pulpasapkázás során calcium-hidroxid tartalmú anyagot helyezünk a pulpára, vagy a pulpa közelébe majd ideiglenes lezárás jön glasionomer cementtel, és pár hét múlva végezzük el a végleges tömést. Természetesen az üreg kitakarítása és az egész beavatkozás érzéstelenítésben történik.

A gyökérkezelés exstirpációnak nevezik, a trepanálás csak a fogbélűr megnyitását jelenti. Meg kell különböztetni az amputációt: ezt gyerekeknél végezzük, amikor nem kell, és nem lehet gyökérkezelést végezni, hiszen értelme sincs, mert a tejfogak gyökerei felszívódnak, és a fog kiesik, jön helyette a maradó fog, így nem keletkezik fogászati góc.

A tejfogaknál is keletkezik szuvasodásból pulpitis ill. periodontitis, periostitis.

Pulpitisnél végezzük az amputációt, mely a fog kamrai részében jelenti a pulpa eltávolítását, melyet éles exkavátorral végzünk, majd a helyét gyökértömő anyaggal töltjük ki, és végül végleget tömésként glasionomér töméssel zárjuk a fogat. A gyökérben nem bántjuk a pulpát, vagyis csak csonkoljuk.

Periodontitisnél és periostitisnél csak kinyitjuk a fogat, hogy a gyulladásos termékek a száj felé távozni tudjanak és ne a csontban, okozzanak bajt. Később, ha tünetmentes a fog megpróbálhatjuk lezárni a fogat.

Pulpitis estében ugyanolyan tünetek mellett kell a gyereken segíteni, mint a felnőttek estében, ezért a beavatkozás érzéstelenítésben végezzük.

 

A gyökérkezelések és a gyökértömések műszereit lásd a tankönyv megfelelő fejezetében.

Gyökérkezelésnél általában három fő kérdésre keressük a választ:

1. Kell-e gyökérkezelést végeznünk /indoklja-e a pulpa betgsége vagy bármely más körülmény?/

2. Kivitelezhető-e a gyökérkezelés / van-e anatómiai vagy más objektívakadálya? /

3. Érdemes-e elvégezni a kezelést / fenn áll-e a fogeltávolítás más - cariológiai, proteikai vagy paradontális - indoka, igényli-e a páciens, képes-e a kezelésekre visszajárni /

 

IZOLÁLÁS:

Kép A gyökérkezelés különböző lépéseit a trepanáció megkezdésétől az ideiglenes fedőtömés megszilárdulásáig kofferdám izolálásban kell elvégezni, mert csak így tudjuk elérni, hogy ne vigyünk kórokozókat a gyökércsatornába.

TREPANÁLÁS:

A fog trepanálását két lépésben javasolt elvégezni. Első lépésben a pulpakamrát megközelítő kavitást fúrunk gyémánt vagy widia fúróval, majd eltávolítjuk a pulpakamra tetejét. A trepanációs üreg kialakításánál messzemenően figyelembe kell venni a gyökércsatornák bemenetének várható lokalizációját.

A gyökércsatornahossz megállapításában általában elegendő segítség, ha az átlagos csatornahosszak és a megelőző rtg felvétel ismeretében egy vékony preparáló eszközt vezetünk a gyökércsatornába, és a várhatóhossz közelében a megszoruló eszközzel együtt " tűs-kontroll" felvételt készítünk.

GYÖKÉRCSATORNA PREPARÁLÁS:

A sikeres endodonciai beavatkozás egyik legfontosabb alapfeltétele az alapos fertőtlenítés, amelyet mechanikus és kémiai eszközökkel érünk el. A mechanikus tisztítás a fertőzött pulpaszövet, valamint a fertőzött dentinréteg eltávolítását és egyben a gyökércsatorna megfelelő alakúra történő preparálását jelenti. A legjobbnak

tekinthető a nátrium-hipoklorit oldat tekinthető, amely szervesanyag-oldó hatása révén.

Fertőtlenít a mechanikus tisztítás számára elérhetetlen csatornaszakaszokban is. Tartósabb hatású szerek az ideiglenes lezárásra alkalmas paszták, amelyek általában fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító hatóanyagokat és nemritkán antibiotikumot tartalmaznak, azonban a calcium-hidroxid tartalmú paszták mellett lassan kiszorulnak a gyakorlatból.

A gyökércsatorna preparálására számos géppel és kézzel kivitelezhető technológia ismert, általánosan elfogadott, hogy a kézi eszközökkel végzett preparáció több energiát kíván, kevesebb hibalehetőséget rejt magában és precízebben kivitelezhető, mint a gépi csatornatágítási módszerek.

A preparáció ajánlott formája a tengelyirányú reszelgetés, amely körbejárja a gyökércsatorna falát.

Kerr-tágítók mellett használatosak a Kerr-reszelők / file/, és kiválóan alkalmazhatók a Hedtröm reszelők. Készülnek ezek flexibilis acélötvözetből és nikkel-titán ötvözetből is. Vastagság szerint 1-től 6-ig: fehér, sárga. piros, kék, zöld, fekete, majd 7-től 12-ig a színek ismétlődnek. Újabban a színek helyet 15-től 40-gy ill. 45-től 75-ig, különböző vastagságban kaphatók.

A következő lépés a gyökércsatornák hosszának meghatározása. A sikeres gyökértömés feltétele a munkahossz pontos meghatározása. Erre a célra számos módszert fejlesztettek ki, melyek közül kettő terjedt el széles körben. Az egyik az ún. radiológiai (röntgenfelvétel segítségével történő) hosszmeghatározás, melynek során a fogat a gyökércsatorná(k)ba helyezett - erre a célra alkalmas – tűszerű műszerekkel együtt leröntgenezik, majd a felvétel alapján határozzák meg a csatorna hosszát. Számos rendelőben ennél a módszernél jóval korszerűbb eljárást alkalmaznak. Elektronikus bemérő eszköz, apex (gyökér) lokátor segítségével határozzuk meg a munkahosszt. Az eszköznek számos előnye van: gyors, nincs újabb sugárterhelés, ezért kismamáknál is alkalmazható, valamint jóval pontosabb, mint a radiológiai gyökércsatornahossz meghatározás.

A kívánt preparálási hosszt jelölni kell a műszereken is, erre szilikonkorongok, un. stoppok állanak rendelkezésre. A műszerek gyors bemérésére alkalmas az endoblokk. Hasznos eszköz a Clean stand, amely szivaccsal fedett 3 %-os hyperol oldatot tartalmazó edényke, ebben tároljuk a preparálás során használt reszelőket, fertőtlenítés és tisztítás céljából.

Az elfogadott és javasolt preparálási módszerek közül az egyik legegyszerűbb az ún. „step back” technika: átlagos tágasságú gyökércsatornákban a 25-ös Kerr-reszelőig pici forgatással, főképp reszelgetve a teljes munkahosszban preparálunk. Az ennél vastagabb reszelőt 1 mm-rel, a kettővel vastagabb reszelőt 2 mm-rel rövidebben használjuk, és így tovább, egészen kb. a 60-as reszelőig. A gyökércsatornát minden reszelgetés után tanácsos átöblíteni. Az ezzel a technikával tágított csatorna kúpos lesz, jól tömhető.

Természetesen más preparálási módszerek is ismeretesek. Ilyen, pl. a „balanced force” technik: amelynek lényege, hogy a Kerr file-t a gyökércsatornába bevezetés során negyed fordulattal az óra járásával megegyező irányba forgatjuk. Ezután háromnegyed fordulatot forgatunk az ellenkező irányba, miközben enyhén a csúcs felé nyomjuk, hogy ne tekeredjen kifelé. Végül fél fordulat megint az órajárással egyező irányba a forgács összeszedésére. Ezzel a technikával kevesebb forgács jut az apexen keresztül, jobban megőrzi a csatorna eredeti alakját.

A „crown down” technikát főleg szűk, görbült csatornák preparálására javasolják, lényege, hogy először a fertőzöttebb koronális régió kerül tágításra, és csak ezután az apikális rész, csökkentve ezzel a fertőzött forgács periapikális túljutását.

 

GYÖKÉRCSATORNA-ÁTÖBLÍTÉS:

 Kép

 Célja: részben a keletkező törmelék eltávolítása, részben a mechanikus tisztítás kiegészítése fertőtlenítéssel. A törmelék eltávolítására steril víz, fiziológiás sóoldat a megfelelő, fertőtlenítéshez azonban aktív hatóanyagot tartalmazó folyadék kell. A különböző készítmények közül a nátrium-hipoklorit oldat 0,5-5%-os oldata a legnépszerűbb, mert néhány perces behatás után képes oldani a gyökércsatornában található szerves anyagokat, akár fertőzött akár nem. Az oldat eljut oda is, ahova az anatómia viszonyok miatt nehezen vagy egyáltalán nem férünk a műszereinkkel. A gyökércsatorna átöblítése a preparálás egyik fontos része.

Az öblítőszer kimosása utáni szárítást steril vattagombóccal, majd bemért papír pointtal kell elvégezni.

 

A GYÖKÉRCSATORNA TÖMÉSE, IDEIGLENES LEZÁRÁSA, NYITVA KEZELÉS

Fontos eldönteni, hogy mikor készítsük el a végleges gyökértömést, mikor alkalmazzunk ideiglenes lezárást és hagyjuk-e nyitva a gyökércsatornát?

Meg kell fontolni több szempontot:

-         a gyökérkezeléls első szakaszában a gyökércsatorna megtisztítása és fertőtlenítése alapvető fontosságú,

-         meg kell akadályozni, hogy a szájüreg felől újabb fertőzés érje a gyökércsatornát, és miután a csatorna újabb megnyitása fokozza a felülfertőződés kockázatát, ezért a lehető legkevesebb ülésben végleges gyökértömést kell végezni,

-         a nyitva hagyott gyökércsatorna felülfertőzése feltétlenül bekövetkezik.

-         A szempontok figyelembevétele mellett a választ a diagnózis adja meg. Vitálexstirpáció után / amikor is élő fogat kell kezelni / általánosan javasolt egy ülésben elvégezni a tisztítást és végleges gyökértömést. Erősen fertőzött élő vagy elhalt gyökerek esetén azonban megfontolandó a gyógyszeres lezárás, amelyet calcium-hidroxd tartalmú pasztákkal ajánlatos elvégezni. Legcélszerűbb gyári kiszerelésű porból keverhető, steril vízzel, vagy fiziológiás sóoldattal megkevert anyagot felhasználni. A lentulóval bevitt calcium-hidroxid elhúzódó hatású, széles hatásspektrumú fertőtlenítő hatással, erős szárító hatással, magas pH révén gyulladás- és fájdalomcsillapító hatással és a periapikális térben csontosodást segítőhatással rendelkezik. Az ideiglenes gyógyszeres zárás után a fog koronai részét résmentesen, tartósan, jó széli záródású ideiglenes tömőanyaggal kell ellátni. / Cavit, üvegionomer cement, cink-oxi-eugenol cement./

 

GYÖKÉRTÖMÉSI TECHNIKÁK:

 Hidegen tömörített guttaperch

 

1. Laterálkondenzáció esetén a mester reszelőnek megfelelő hosszúságú guttapercha  poént  visszük  a csatornába, a csatorna falát vékonyan bevonjuk  sealerrel,  és a   spreaderrel  a  fog  tengely  irányában  a guttaperchát összenyomjuk, egymás után végezzük ezt a műveletet,
míg a csatorna meg nem telik, hosszában egyik falától a másik oldalig.
A kiálló guttaperrcha poénok végét melegített exkavátorral levágjuk. Kép

 

 

 

2. Vertikális kondenzáció:a guttapercha csúcsot a fog koronai része felől apikál felé tömörítjük a végén levágott un. pluggerrel, ezt a műveletet ismételjük amíg a csatorna meg nem telik teljesen.

Kép

 

 

 

Gyakran alkalmazzák a melegen tömörített guttapercha gyökértöméses eljárást is, ilyen a THERMAFILL gyökértömés

 Nem tartjuk korszerűnek a régi gyökértömő paszták használatát. / pl. Endomethasone, N2 /

Ma már ún. sealereket alkalmazunk, pasztaként, és általában keveset alkalmazunk ezekből, csupán a széli záródás javítására, a tömés fő tömege jól kondenzált .

A csatorna szárítását a gyökértömés követi. Erre a célra egy kitűnő, természetes alapanyagú polimer gyökértömést használunk. Nem toxikus, egyes kutatások szerint antimikrobiális hatású, gátolja a baktériumok szaporodását. Ez az anyag (a guttaperchacsúcs) elnyeli a röntgensugarakat, ezért a röntgenfelvételen röntgenárnyékot ad, így a munka befejeztével ellenőrizni tudjuk a gyökértömés pontosságát. Egyetlen hátránya, hogy önmagában nem tapad a csatorna falához, ezért a töméshez még speciális gyökértömő pasztákat is használunk. Ezek biztosítják a guttaperchacsúcsok egymáshoz és a csatorna falához történő tapadását. A tömés során a guttaperchacsúcsokat a gyökértömő pasztába mártva egyenként vezetjük a csatornába, majd ott speciális technikával tömörítjük mind a csatorna falához, mind pedig az egyes csúcsokat egymáshoz. Ezáltal a tömés hermetikusan zárja a csatornát. A hermetikus lezárás alapfeltétele a jó gyökértömésnek. A jó gyökértömés falálló, teljesen kitölti a csatornát, a gyökércsúcsig ér.
A tömés befejeztével kontrollröntgent készítünk a rendelőnkben található röntgenkészülék segítségével, így fogorvosunk azonnal értékelni tudja a munka eredményét.fogorvos, fogászat, fogászat pécs, eurodental, szájsebészet, gyökértömés, gyokertomes

fogorvos, fogászat, fogászat pécs, eurodental, szájsebészet, gyökértömés


A gyökértömött fogak ellenőrzését félévenként javasoljuk.

Gyökértömés után néhány napig fájdalom jelentkezhet, ami egy enyhe gyulladás következtében alakul ki. Ekkor ugyanis a gyökértömésből felszabaduló anyagok, és az oxigénmentes környezet hatására az esetlegesen élve maradt baktériumok is elpusztulnak, és ez okozhat egy minimális helyi gyulladást. A fog pár nap elteltével panaszmentessé válik.

                                              

                                                       

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

setareh.abedi@gmail.com

(Abedi Stella, 2018.07.06 23:50)

Angliából írok mint fogászati asszisztens tanuló, ( dental nurse trainee). Köszönet a jó és részletes leírásért. Nagyon erdekes szamomra, hogy mind maga a kezelés menete, mind az eszközök, ès a felhasznált anyagok, szinte teljesen megegyeznek az angliai gyakorlattal, eszközökkel es anyagokkal.
Köszönöm hogy a leírás által betekintést nyerhettem a hazai fogászati gyakorlatba.

kszep74@freemail.hu

(Szepes Kati, 2017.07.23 14:32)

Létezik-e olyan gyökértömő anyag,amelyik nem nyeli el a rtg.sugarakat,tehát úgy látszik a későbbi felvételeken,hogy nincs gyökérkezelve az adott fog.?

Nagyon jó leírás, köszönet érte

(Norc, 2016.12.05 10:41)

Csak ismételni tudom:
Nagyon jó leírás, köszönet érte!
Norbi